1 CALIFICARE in +, SMIS 136094

PREZENTARE PROİECT

FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA in parteneriat cu INDICE CONSULTING AND MANAGEMENT SRL si FUNDATIA ,,ANTREPRENORIAT SOCIAL” a inceput din data de 01.04.2021 implementarea proiectului „1 CALIFICARE in +”, proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman. Proiectul are o durată de 24 luni, desfășurându-se în perioada 01.04.2021 – 31.03.2023.   

Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de calificare a 552 de angajati din regiunile Sud- Vest Oltenia si Centru prin participare la programele de formare profesionala continua, cu accent pe adultii cu nivel scazut de calificare- minim 30 persoane, adultii cu varste de peste 40 ani – minim 68 persoane si adultii din zonele rurale defavorizate- minim 69 persoane.

Obiectivele specifice sunt

 1.  Consilierea profesionala si tutoratul a 552 angajati din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Centru in vederea incurajarii participarii la programele de FPC, dezvoltarii carierei si cautarii de noi oportunitati pentru locurile de munca, prin derularea a 552 sesiuni individuale si a 56 sesiuni de grup de consilierea profesionala si tutorat
 2.  Formarea profesionala continua a 552 angajati din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Centru in vederea imbunatatirii abilitatilor de baza, transversale, profesionale si non-profesionale ale acestora, prin organizarea a 6 tipuri de programe de FPC corelate cu nevoile pietei muncii
 3.  Certificarea dobândirii competentelor a minim 442 dintre participantii la programele de FPC organizate, prin intermediul a 28 examene de absolvire organizate la finalizarea fiecare curs de formare
 4.  Cresterea gradului de constientizare a angajatilor din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Centru cu privire la importanta formatii profesionale si a participarii la FPC, prin derularea a 10 campanii de informare si constientizare

Grupul ţintă este reprezentat de:

 •  552 angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) din regiunieSud-Vest Oltenia şi Centru.

Minim 30% din persoanele recrutate se vor incadra in cel putin una dintre urmatoarele categorii:

 • persoane cu nivel scazut de calificare
 • persoane cu varsta de peste 40 ani
 • persoane care locuiesc in mediul rural defavorizat

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta format din angajati, la data intrarii in operatiunile FSE, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

 •  au domiciliul/resedinta in Sud-Vest Oltenia sau Centru
 •  sunt angajati, inclusiv persoana fizica autorizata si intreprinderi individuale;
 •  au implinit 25 ani;
 •  au varsta sub 65 de ani.

Activităţile derulate in cadrul proiectului sunt:

A3. Actiuni de consiliere profesionala si tutorat pentru grupul tinta vizat pentru încurajarea participarii la programele de FPC, inclusiv în legatura directa cu sustinerea proceselor de validare a rezultatelor învatarii dobândite în contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca/ A3.1 Identificarea, recrutarea, selectia si implicarea membrilor grupului tinta în activitatile proiectului – presupune informarea angajatilor cu privire la activitatile proiectului, recrutarea si selectia grupului tinta.

Toti angajatii vor fi informati asupra activitatilor ce urmeaza a se realiza din dorinta de a oferi sanse egale la participare. Grupul tinta va fi informat privind existenta unui proiect dedicat, de pe urma caruia poate beneficia de rezultate imediate. Informarea angajatilor cu privire la activitatile proiectului, modalitatea de recrutare si selectie a grupului tinta se va realiza intr-un mod continuu pe toata perioada de implementare.

A3. Actiuni de consiliere profesionala si tutorat pentru grupul tinta vizat pentru încurajarea participarii la programele de FPC, inclusiv în legatura directa cu sustinerea proceselor de validare a rezultatelor învatarii dobândite în contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca/ A3.2 Consiliere profesionala si tutorat pentru grupul tinta vizat pentru încurajarea participarii la programele de FPC, inclusive în legatura directa cu sustinerea proceselor de validare a rezultatelor învatarii dobândite în contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca-  presupune organizarea si derularea programului de consiliere profesionala si tutorat pentru cei 552 de angajati inclusi in grupul tinta.

Activitatea de consiliere profesionala si tutorat oferita grupului tinta isi propune incurajarea acestuia sa participe la programele de FPC inclusiv la procesul de validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei profesionale, stabilirea parcursului profesional, cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca.

A4. Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin masuri integrate si flexibile cum ar fi: programe care vizeaza îmbunatatirea abilitatilor de baza si transversale, atât profesionale, cât si non-profesionale/  A4.1 Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin masuri integrate si flexibile cum ar fi: programe care vizeaza îmbunatatirea abilitatilor de baza si transversale, atât profesionale, cât si non-profesionale- presupuneFPC a 552 persoane din grupul tinta si analizarea beneficiilor aduse acestuia ca urmare a formarii la care au participat.

Scopul actiunilor va fi de a imbunatati cunostintele/ competentele/ aptitudinile angajatilor din regiunile Sud Vest Oltenia si Centru, atat cele profesionale cat si cele non-profesionale, contribuind la imbunatatirea si consolidarea calitatii fortei de munca din regiuni, la participarea la IPV, la dezvoltarea unei economii bazata pe eficienta resurselor si la sprijinirea dezvoltarii unei societati bazata pe cunoastere.

Se vor organiza si derula atat programe FPC autorizate ANC, cat si neautorizate.

Programele de FPC, autorizate ANC (conform OUG 129/2000), sunt: curs Competente informatice, curs Responsabil de mediu, curs Agent vanzari.

Programele de FPC neautorizate ANC , sunt: curs Gestionarea Proiectelor, curs Gestiunea Calitatii, curs Gestiunea si arhivarea documentelor.

A5. Organizarea de campanii/actiuni de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de FPC/ A5.1 Organizarea de campanii/actiuni de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de FPC-  presupune organizarea a 10 campanii de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale, a participarii la programele de FPC , inclusiv a validarii cunostintelor dobandite in contexte non-formale si informale.

Rolul acestor campanii va fi de a informa participantii cu privire la importanta formarii profesionale continue si a validarii cunostintelor, prezentandu-le totalitatea beneficiilor pe care le pot dobandi atat in viata profesionala cat si in viata de zi cu zi in cazul imbunatatirii permanente a cunostintelor/ abilitatilor/ aptitudinilor.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

SC Indice Consulting and Management SRL: Carvalho Mariana – Responsabil Formare – bucuresti@indice.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020, axa prioritară 6 „ Educatie si competente”.