Projects

Project presentation EGAL 2

 

PREZENTARE PROIECT

Camera de Comerţ și Industrie Bacău a început din data de 06 mai 2014 implementarea proiectului “EGALitate de sanse pe piata muncii – EGAL” în parteneriat cu Fundația Antreprenoriat Social,  Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, Camera de Comerţ și Industrie Harghita și SC Indice Consulting and Management SRL.

Proiectul are o durată de 1 an și 6 luni, desfășurându-se în perioada 06 mai 2014 – 5 noiembrie 2015, cu o valoare totală eligibilă de 9.936.222,40 lei. Proiectul este unul multi-regional, desfășurându-se la nivelul județelor Bacău, Neamţ, Dolj, Gorj, Vâlcea, Harghita, Mureş.

Obiectivul general al proiectului este creșterea oportunităţilor de angajare pentru 738 de femei, prin asigurarea accesului egal la ocupare și la construirea unei cariere.

Obiectivele specifice sunt

 • Creşterea conştientizării asupra problematicii incluziunii sociale și economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social, prin sensibilizarea la nivel național a opiniei publice asupra fenomenului;
 • Creșterea și dezvoltarea abilităților și calificărilor pentru 451 de femei;
 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și oferirea de asistență pentru 287 de femei în vederea dezvoltării de activități independente sau iniţierii unei afaceri;
 • Consolidarea egalității de șanse pe piața muncii cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare ale femeilor.

  Grupul ţintă este reprezentat de 738 de femei din mediul rural și urban, cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, care din punct de vedere socio-economic sunt inactive, șomere și/sau în căutarea unui loc de muncă.

  • Grupul tinta recrutat pana in prezent in cadrul proiectului este de 149 femei.

Activităţile care se deruleaza în cadrul proiectului sunt:

 • Acțiuni pentru promovarea incluziunii sociale și economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social – urmarim elaborarea și diseminarea unui studiu comparativ la nivel multiregional despre problematica incluziunii sociale și economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social și derularea de campanii pentru promovarea incluziunii sociale și economice în rândul grupului țintă.
  • Pana in prezent au fost realizata 1 conferinta regionala.
 • Cursuri de calificare/recalificare –organizam și desfășuram cursuri de formare profesională de calificare/recalificare pentru grupul țintă, în vederea creșterii și dezvoltarii de aptitudini și calificări.

  Cursurile de formare profesională propuse sunt din domenii precum: 

  •  
   • alimentaţie publică
   • estetică
   • îngrijitor bătrâni/copii
   • comerţ
   • antreprenoriat
  • Pana in prezent au fost realizate 3 cursuri de calificare, cate unul in fiecare regiune din proiect si 4 cursuri in vederea dezvoltarii de competente antreprenoriale, desfasurate dupa cum urmeaza: 2 in regiunea Nord-Est, 1 in regiunea Sud-Vest Oltenia si 1 in regiunea Centru.
 • Acțiuni în vederea dezvoltării antreprenoriatului – încurajam grupul ţintă în vederea dezvoltării de activităţi independente sau afaceri proprii și oferirea de asistenţă în inițierea de afaceri.
  • Pana in prezent au fost realizate 4 sesiuni de antreprenoriat in vederea dezvoltarii antreprenoriatului, sesiuni derulate dupa cum urmeaza: 2 in regiunea Nord-Est, 1 in regiunea Sud-Vest Oltenia si 1 in regiunea Centru.
 • Acţiuni inovatoare cu scopul creșterii ocupabilităţii – ne propunem dezvoltarea unei platforme care va oferi suport acțiunilor de creștere a ocupabilității pentru femei (studiu și campanii privind incluziunea socială și economică a femeilor dezavantajate din punct de vedere social, acțiuni de formare profesională, asistență în vederea iniţierii unei afaceri).
  • Se lucreaza la documentatia specifica necesara demararii achizitiei de servicii de dezvoltare platforma electronica.

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

Mihai Tulbure – Manager proiect – ccibc@ccibc.ro                               

 • Camera de Comerț și Industrie Bacău – Petronela ȘtefanCoordonator parteneri – ccibc@ccibc.ro
 • Fundaţia Antreprenoriat Social: Anca Săvoiu-Cismaru – Coordonator parteneri – office@fasromania.ro        
 • Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea: Gheorghe Rizoiu – Coordonator parteneri – cppvl@ccivl.ro
 • Camera de Comerţ și Industrie Harghita: Benko Tibor – Coordonator parteneri – office@ccihr.ro
 • SC Indice Consulting and Management SRL: Carmen Constantin – Coordonator parteneri – bucuresti@indice.ro

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul Major de Intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „EGALitate de șanse pe piața muncii – EGAL” – ID 127008

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Bacău
                           
Parteneri:
Fundaţia Antreprenoriat Social Vâlcea
Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea
Camera de Comerţ şi Industrie Harghita
 Indice Consulting and Management SRL Bucureşti

t