Proiecte

PREZENTARE DE FINAL PROİECT „1 CALIFICARE in +”- SMIS 136094

FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA in parteneriat cu INDICE CONSULTING AND MANAGEMENT SRL si FUNDATIA ,,ANTREPRENORIAT SOCIAL” au derulat in perioada 01.04.2021-31.03.2023 proiectul „1 CALIFICARE in +”, proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului a fost cresterea nivelului de calificare a 552 de angajati din regiunile Sud-Vest Oltenia si Centru prin participare la programele de formare profesionala continua, cu accent pe adultii cu nivel scazut de calificare- minim 30 persoane, adultii cu varste de peste 40 ani – minim 68 persoane si adultii din zonele rurale defavorizate- minim 69 persoane.

Obiectivele specifice au fost

 1.  Consilierea profesionala si tutoratul a 552 angajati din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Centru in vederea incurajarii participarii la programele de FPC, dezvoltarii carierei si cautarii de noi oportunitati pentru locurile de munca, prin derularea a 552 sesiuni individuale si a 56 sesiuni de grup de consilierea profesionala si tutorat
 2.  Formarea profesionala continua a 552 angajati din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Centru in vederea imbunatatirii abilitatilor de baza, transversale, profesionale si non-profesionale ale acestora, prin organizarea a 6 tipuri de programe de FPC corelate cu nevoile pietei muncii
 3.  Certificarea dobândirii competentelor a minim 442 dintre participantii la programele de FPC organizate, prin intermediul a 28 examene de absolvire organizate la finalizarea fiecare curs de formare
 4.  Cresterea gradului de constientizare a angajatilor din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Centru cu privire la importanta formatii profesionale si a participarii la FPC, prin derularea a 10 campanii de informare si constientizare

Grupul ţintă propus a fost reprezentat de:

 •  552 angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) din regiunileSud-Vest Oltenia şi Centru.

Activităţile derulate in cadrul proiectului au fost:

 • Actiuni de consiliere profesionala si tutorat pentru grupul tinta vizat pentru încurajarea participarii la programele de FPC, inclusiv în legatura directa cu sustinerea proceselor de validare a rezultatelor învatarii dobândite în contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca
  • Identificarea, recrutarea, selectia si implicarea membrilor grupului tinta în activitatile proiectului – a presupus informarea angajatilor cu privire la activitatile proiectului, recrutarea si selectia grupului tinta.

Toti angajatii au fost informati asupra activitatilor ce s-au realizat. Grupul tinta a fost informat privind existenta unui proiect dedicat, de pe urma caruia poate beneficia de rezultate imediate. Informarea angajatilor cu privire la activitatile proiectului, modalitatea de recrutare si selectie a grupului tinta s-a realizat intr-un mod continuu pe toata perioada de implementare.

 • Consiliere profesionala si tutorat pentru grupul tinta vizat pentru încurajarea participarii la programele de FPC, inclusive în legatura directa cu sustinerea proceselor de validare a rezultatelor învatarii dobândite în contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca-  presupune organizarea si derularea programului de consiliere profesionala si tutorat pentru cei 552 de angajati inclusi in grupul tinta.

Activitatea de consiliere profesionala si tutorat oferita grupului tinta si-a propus incurajarea participarii la programele de FPC inclusiv la procesul de validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei profesionale, stabilirea parcursului profesional, cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca.

Rezultate obtinute:

 • 648 de participanti care beneficiaza de consiliere profesionala si tutorat
 • 648 sesiuni individuale de consiliere organizate
 • 82 sesiuni de grup de consilire organizate
 • Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin masuri integrate si flexibile cum ar fi: programe care vizeaza îmbunatatirea abilitatilor de baza si transversale, atât profesionale, cât si non-profesionale
  • Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin masuri integrate si flexibile cum ar fi: programe care vizeaza îmbunatatirea abilitatilor de baza si transversale, atât profesionale, cât si non-profesionale – a presupus FPC a 552 persoane din grupul tinta si analizarea beneficiilor aduse ca urmare a formarii.

Scopul actiunilor va fostfi de a imbunatati cunostintele/ competentele/ aptitudinile angajatilor din regiunile Sud Vest Oltenia si Centru, atat cele profesionale cat si cele non-profesionale, contribuind la imbunatatirea si consolidarea calitatii fortei de munca din regiuni, la participarea la IPV, la dezvoltarea unei economii bazata pe eficienta resurselor si la sprijinirea dezvoltarii unei societati bazata pe cunoastere. S-au organizat si derulat atat programe FPC autorizate ANC, cat si neautorizate.

Rezultate obtinute:

 • 10 suporturi de curs elaborate impreuna cu toate materielele necesare pentru organizarea si derularea FPC (1.Competente informatice 2.Responsabil de mediu 3.Gestiunea Calitatii elaborat 4.Agent vanzari 5.Gestiunea si arhivarea documentelor 6.Comunicare si lucru in echipa 7.Competente antreprenoriale 8.Inspector / referent resurse umane 9.GDPR, 10. Formator)
 • 648 de angajati din regiunea SVO si Centru participanti la FPC
 • 648 angajati din reiuneag SVO si Centru care si-au imbunatatit abilitatile de baza, transversale, profesionale si non-profesionale
 • 29 examene finale de absolvire organizate
 • 642 certificate de absolvire acordate
 • Organizarea de campanii/actiuni de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de FPC/ A5.1 Organizarea de campanii/actiuni de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de FPC –  a presupus organizarea a 10 campanii de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale, a participarii la programele de FPC, inclusiv a validarii cunostintelor dobandite in contexte non-formale si informale.

Rolul acestor campanii a fost de a informa participantii cu privire la importanta formarii profesionale continue si a validarii cunostintelor, prezentandu-le beneficiile pe care le pot dobandi atat in viata profesionala, cat si in viata de zi cu zi in cazul imbunatatirii permanente a cunostintelor/ abilitatilor/ aptitudinilor.

Rezultate obtinute:

 • 10 campanii de informare organizate
 • peste 1000 de persoane informate cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

SC Indice Consulting and Management SRL: Carvalho Mariana -bucuresti@indice.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020, axa prioritară 6 „ Educatie si competente”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *