Proiecte

Prezentare proiect „Train4IT Competente digitale pentru angajatii din IMM”, cod 142935

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea în parteneriat cu SC Indice Consulting and Management SRL implementează în perioada 22.09.2022-31.12.2023 proiectul „ Train4IT Competente digitale pentru angajatii din IMM”, cod proiect 142935.

Obiectivul general al proiectului este imbunatațirea nivelului de competente digitale a 301 angajați din regiunile SV Oltenia, Centru, SM ce activeaza in sectoarele economice si domeniile identificate conform SNC si SNCDI si sprijinirea a 32 de IMM-uri care-si desfasoara activitatea/intentioneaza sa-si adapteze activitatea la unul din sectoarele economice si domeniile de specializare inteligenta.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Sprijinirea a 301 de angajati din IMM-urile din regiunile SV Oltenia, Centru, SM, dintre care minimum 31 vor fi angajatii varstinci (55-64 ani) si 121 femei, prin imbunatatirea cunostintelor / competentelor / aptitudinilor digitale ca urmare a participarii lor la programele de formare organizate.
 2. Certificarea dobândirii unei calificari/ validarii competențelor în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI a 274 participanti la programele de competente digitale organizate in proiect prin intermediul a 16 examene de absolvire organizate la încetarea calitații de participant a fiecarui angajat.
 3. Sprijinirea a 32 de IMM-uri din regiunile SV Oltenia, Centru, SM care activeaza sau intentioneaza sa-si adapteze activitatea la sectoarele prioritare, prin participarea angajaților la programe de formare profesionala, prin elaborarea unor programe de invatare la locul de munca pentru 10 dintre acestea, precum si prin sprijinirea a minimum 3 dintre IMM-uri sa introduca programele de invatare la locul de munca in maximum 6 luni de la finalizarea sprijinului.
 4. Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor din regiunile SV Oltenia, Centru, SM care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC si SNCDI cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua, prin derularea a 10 campanii de constientizare.

Grupul țintă al proiectului este format din 301 persoane cu următoarele caracteristici:

 • angajați care își desfășoară activitatea în regiunile de implementare a proiectului:
  • SV Oltenia =  Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea
  • Centru = Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.
  • Sud Muntenia = Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași
 • angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.

Structură grup țintă:

 • min. 31 angajați vârstnici (categoria 55-64 ani)
 • min. 121 angajați femei
 • 119 angajați nu au cunoștințe în domeniul IT (alfabetizare în domeniul IT)
 • 151 angajați au cunoștințe minime în domeniul IT (îmbunătățire competențe digitale)
 • 31 angajati sunt specialisti in domeniul IT (obtinere competente digitale specifice si aprofundate in tematici consacrate si cautate pe piata fortei de munca)
 • 136 angajați provin din regiunea Sud Vest Oltenia
 • 19 întreprinderi provin din regiunea Sud Vest Oltenia
 • 100 angajați provin din regiunea Sud Muntenia
 • 7 întreprinderi provin din regiunea Sud Muntenia
 • 65 angajati provin din regiunea Centru
 • 6 întreprinderi provin din regiunea Centru

Activitățile ce vor fi organizate cu și pentru grupul țintă sunt:

 1. Furnizarea de programe de formare profesională – această activitate se va derula prin intermediul a două subactivități:
  • Identificarea, recrutarea, selecția și implicarea membrilor grupului țintă în activitățile proiectului
  • Furnizarea de programe de formare profesională – această subactivitate se va derula pe două direcții:
   • Organizarea și derularea a 16 grupe de programe de formare profesională, astfel:
    • Programe de Competențe informatice de bază – 6 grupe, derulate de Camera de Comert si Industrie Valcea
    • Programe de Competențe informatice avansate – 8 grupe, derulate de Indice Consulting and Management SRL
    • Programe de Competente informatice de specialitate – 2 grupe, derulate de Indice Consulting and Management SRL
   • Analizarea traseului optim de urmat pentru cele 301 persoane din grupul țintă, subactivitate ce presupune analizarea nivelului de îmbunătățire a activității angajaților la locul de muncă urmare a participării la formare și analizarea nevoilor pe care angajații le au în activitatea de zi cu zi.
 2. Sprijin acordat pentru 10 întreprinderi în vederea organizării de programe de învațare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor
 3. Organizarea și derularea a 10 campanii de conștientizare a angajatorilor pentru promovarea importanței formării profesionale, a participării la programele de formare profesională, în special la programe de formare profesională în domeniul TIC, menite să îmbunătățească competențele digitale ale participanților.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

SC Indice Consulting and Management SRL – bucuresti@indice.ro / 0727767948

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *