Proiecte

Prezentare proiect „IT4SME Competențe digitale pentru angajații din IMM”, cod 142934

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea în parteneriat cu SC Indice Consulting and Management SRL implementează în perioada 22.09.2022-31.12.2023 proiectul „IT4SME Competențe digitale pentru angajații din IMM”, cod proiect 142934.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe digitale a 301 angajați din regiunile SV Oltenia și Vest, ce activează în sectoarele economice și domeniile identificate conform SNC și SNCDI și sprijinirea a 32 de IMM-uri care îsi desfășoară activitatea/intenționează să-și adapteze activitatea la unul dintre sectoarele economice și domeniile de specializare inteligentă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Sprijinirea a 301 angajați din IMM-urile din regiunile SV Oltenia și Vest, dintre care minimum 31 vor fi angajați vârstinci (55-64 ani) și 121 femei, prin îmbunătățirea cunoștințelor / competențelor / aptitudinilor digitale ca urmare a participării lor la programele de formare organizate.
 2. Certificarea dobândirii unei calificări/ validării competențelor în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI a 274 participanți la programele de competențe digitale organizate în proiect prin intermediul a 16 examene de absolvire organizate la încetarea calității de participant a fiecărui angajat.
 3. Sprijinirea a 32 de IMM-uri din regiunile SV Oltenia și Vest care activează sau intenționează să-și adapteze activitatea la sectoarele prioritare, prin participarea angajaților la programe de formare profesională, prin elaborarea unor programe de învățare la locul de muncă pentru 10 dintre acestea, precum și prin sprijinirea a minimum 3 dintre IMM-uri să introducă programele de învățare la locul de muncă în maximum 6 luni de la finalizarea sprijinului.
 4. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor din regiunile SV Oltenia și Vest care își desfășoară activitatea în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC și SNCDI cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, prin derularea a 10 campanii de conștientizare.

Grupul țintă al proiectului este format din 301 persoane cu următoarele caracteristici:

 • angajați care își desfășoară activitatea în regiunile de implementare a proiectului:
  • SV Oltenia =  Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea
  • Vest = Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara
 • angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.

Structură grup țintă:

 • min. 31 angajați vârstnici (categoria 55-64 ani)
 • min. 121 angajați femei
 • 119 angajați nu au cunoștințe în domeniul IT (alfabetizare în domeniul IT)
 • 182 angajați au cunoștințe minime în domeniul IT (îmbunătățire competențe digitale)
 • 151 angajați provin din regiunea Sud Vest Oltenia
 • 16 întreprinderi provin din regiunea Sud Vest Oltenia
 • 150 angajați provin din regiunea Vest
 • 16 întreprinderi provin din regiunea Vest

Activitățile ce vor fi organizate cu și pentru grupul țintă sunt:

 • Furnizarea de programe de formare profesională – această activitate se va derula prin intermediul a două subactivități:
  • 1. Identificarea, recrutarea, selecția și implicarea membrilor grupului țintă în activitățile proiectului
  • 2. Furnizarea de programe de formare profesională – această subactivitate se va derula pe două direcții:
 • Organizarea și derularea a 16 grupe de programe de formare profesională, astfel:
  • Programe de Competențe informatice de bază – 6 grupe, derulate de Camera de Comert si Industrie Valcea
  • Programe de Competențe informatice avansate – 10 grupe, derulate de Indice Consulting and Management SRL
 • Analizarea traseului optim de urmat pentru cele 301 persoane din grupul țintă, subactivitate ce presupune analizarea nivelului de îmbunătățire a activității angajaților la locul de muncă urmare a participării la formare și analizarea nevoilor pe care angajații le au în activitatea de zi cu zi.
 • Sprijin acordat pentru 10 întreprinderi în vederea organizării de programe de învațare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor
 • Organizarea și derularea a 10 campanii de conștientizare a angajatorilor pentru promovarea importanței formării profesionale, a participării la programele de formare profesională, în special la programe de formare profesională în domeniul TIC, menite să îmbunătățească competențele digitale ale participanților.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

SC Indice Consulting and Management SRL – bucuresti@indice.ro / 0727767948

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *