Proiecte

Sistem Integrat de Combatere a Somajului in Judetul Teleorman

Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare” 
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” 
Nr contract: POSDRU/101/5.1/G/78980 
Beneficiar: Orasul Videle

 

TITLUL PROIECTULUI: “SISTEM INTEGRAT DE COMBATERE A SOMAJULUI IN JUDETUL TELEORMAN”

 

Partenerii în proiect: 
Partener principal: Orasul Videle 
Partener 1: SC Indice Consulting and Management SRL