Proiecte

Rezultate intermediare 29/06/2012

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritara 5”Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.1”Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”
Nr contract: POSDRU/101/5.1/G/78980
Beneficiar: Orașul Videle

TITLUL PROIECTULUI: “SISTEM INTEGRAT DE COMBATERE A ŞOMAJULUI ÎN JUDEŢUL TELEORMAN”

Partenerii în proiect:
Partener principal: Orașul Videle
Partener 1: SC Indice Consulting and Management SRL

Obiectivul general al proiectului îl constituie combaterea șomajului în judeţul Teleorman prin măsuri de ocupare care vizează un grup de 750 de șomeri de lungă durată, tineri și adulţi și 250 de persoane în căutarea unui loc de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Conceperea de materiale menite sa informeze grupul ţintă cu privire la cerinţele și modelele de bună practică în alegerea unei meserii sau reconversie profesională;
 2. Informarea și consilierea profesională a grupului ţintă;
 3. Formarea profesională a grupului ţintă prin cursuri de iniţiere, perfecţionare, calificare;
 4. Creșterea ocupabilităţii în judeţ prin realizarea burselor locurilor de muncă;
 5. Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale grupului ţintă prin activităţi de consiliere și formare profesională.

Grup ţintă
Proiectul nostru are ca grup ţintă un număr de 750 de șomeri de lungă durată (tineri șomeri, 16-24 ani, după șase luni de la intrarea în somaj și adulţi șomeri, 25-64 ani, după o perioadă de peste 12 luni) și 250 de persoane în căutarea unui loc de muncă. Grupul ţintă provine atât din mediul rural cât și din mediul urban.

Activitaţile proiectului

 • Organizarea și desfășurarea de sesiuni de informare și consiliere profesională;
 • Organizarea și desfășurarea de activităţi de formare profesională;
 • Organizarea și desfăsurarea de burse de locuri de muncă;
 • Desfăsurarea de acţiuni de consiliere și oferirea de asistenţă în vederea dezvoltării antreprenoriatului.

Rezultate intermediare ale proiectului
În proiect au fost demarate toate activităţile, stadiul de deșfășurare al acestora fiind în concordanţă cu perioada în care ne aflăm (luna 18 din totalul de 24).

În cadrul activităţii de “Organizare și desfăsurare a sesiunilor de informare și consiliere profesională”:

 • au fost realizate 25 sesiuni de informare si consiliere profesionala;
 • au participat 580 someri de lunga durata si persoane in cautarea unui loc de munca;

În cadrul activităţii de “Organizare și desfășurare a activitaţilor de formare profesională”:

 • s-au desfășurat 22 programe de perfecţionare;
 • cursurile realizate au vizat perfecţionarea competenţelor sociale și civice, antreprenoriale și informatice ale participanţilor, precum și a tacticilor de vânzare și negociere prin intermediul cursului de Agent vânzari;
 • 402 de persoane au participat la cursurile de formare profesionala dintre care 125 tineri cu varsta sub 26 ani.
 • 394 de persoane au absolvit cursul, restul neprezentandu-se la examen.

În cadrul activităţii de “Organizare și desfășurare a burselor de locuri de muncă”:

 • au fost organizate și desfăsurate 3 burse a locurilor de muncă;
 • au participat 155 de șomeri de lungă durată și 22 agenţi economici;
 • 13 șomeri de lungă durată au fost selectaţi pentru interviuri la sediul companiilor, în prezenţa personalului specializat;

În cadrul activităţii de “Desfășurare de acţiuni de consiliere și oferirea de asistenţă în vederea dezvoltării antreprenoriatului”:

 • s-au desfășurat 10 sesiuni de consiliere și asistenţă pentru susţinerea și dezvoltarea antreprenoriatului;
 • au participat 142 de șomeri de lungă durată, care anterior au luat parte la cel puţin una din activităţile proiectului;

Pentru perioada urmatoare ne-am propus continuarea activitatilor conform planificarilor realizate, astfel incat la finalul proiectului sa ne atingem obiectivele propuse si contributia noastra sa fie resimtita atat la nivel local, cat si regional.