Proiecte

Rezultate finale

Investeste în oameni !


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 5”Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1”Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”
Nr contract: POSDRU/101/5.1/G/78980
Beneficiar: Oraşul Videle 

TITLUL PROIECTULUI: “SISTEM INTEGRAT DE COMBATERE A ŞOMAJULUI ÎN JUDEŢUL TELEORMAN”

Proiectul “Sistem integrat de combatere a şomajului în judeţul Teleorman” s-a desfasurat pe o perioada de 2 ani (ianuarie 2011 – decembrie 2012) si a fost implementat de Orasul Videle in parteneriat cu SC Indice Consulting and Management SRL.

Obiectivul general a proiectului a fost constituit de combaterea şomajului în judetul Teleorman prin măsuri de ocupare care au vizat un grup de 750 de şomeri de lungă durată, tineri şi adulţti şi 250 de persoane în căutarea unui loc de muncă.

Grup ţintă
Proiectul a avut ca grup ţintă 750 de şomeri de lungă durată, tineri şi adulţi (tineri şomeri, 16-24 ani, după şase luni de la intrarea în şomaj şi adulţi şomeri, 25-64 ani, după o perioadă de peste 12 luni) și 250 de persoane în căutarea unui loc de muncă. 
Grupul ţintă a provenit atât din mediul rural cât şi din mediul urban.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

 1. Conceperea de materiale menite să informeze grupul ţintă cu privire la cerinţele şi modelele de bună practică în alegerea unei meserii sau reconversie profesională;
 2. Informarea şi consilierea profesională a şomerilor de lungă durată, tineri şi adulţi şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
 3. Formarea profesională a grupului ţintă prin cursuri de iniţiere, perfecţionare, calificare;
 4. Creşterea ocupabilităţii în judeţ prin realizarea de burse a locurilor de muncă;
 5. Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale grupului ţintă prin activităţi de consiliere şi formare profesională. 

Activităţile proiectului realizate pentru grupul ţintă au fost: 

 • Organizarea și desfășurarea de sesiuni de informare și consiliere profesională;
 • Organizarea și desfășurarea de activităţi de formare profesională;
 • Organizarea și desfăsurarea de burse de locuri de muncă;
 • Desfăsurarea de acţiuni de consiliere și oferirea de asistenţă în vederea dezvoltării antreprenoriatului.

Rezultatele finale ale proiectului:

 • au fost realizate 34 sesiuni de informare și consiliere profesională;
 • au participat 847 șomeri de lungă durată și persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care 306 tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 ani.
 • s-au desfășurat 35 de programe de perfecţionare, cu participarea a 645 de șomeri de lungă durată și persoane în căutarea unui loc de muncă;
 • cursurile realizate au vizat perfecţionarea competenţelor sociale și civice, antreprenoriale și informatice ale participanţilor, precum și a tacticilor de vânzare și negociere;
 • 470 șomeri de lungă durată și persoane în căutarea unui loc de muncă sunt certificaţi, absolvind examenul final al fiecărui program de formare profesională;
 • au fost organizate și desfăsurate 4 burse a locurilor de muncă;
 • au participat peste 200 de șomeri de lungă durată și persoane în căutarea unui loc de muncă şi peste 25 de agenţi economici;
 • s-au desfășurat 20 de sesiuni de consiliere și asistenţă pentru susţinerea și dezvoltarea  antreprenoriatului;
 • au participat peste 250 de șomeri de lungă durată şi persoane în căutarea unui loc de muncă, pe baza participării anterioare la cel puţin una din activităţile proiectului;
 • a fost organizat și s-a desfășurat concursul “Maratonul Antreprenorului”, pe baza elaborării și depunerii unui plan de afaceri;
 • Castigătorii și premiile puse în joc au fost:
  • Câstigatorul premiului de 7000 lei brut și a locului I este doamna Tănase Elena, cu lucrarea „S.C. Sara Paper S.R.L.”, 
  • locul II și premiul de 5000 lei brut a fost câstigat de domnul Tapardel Marius Ionuţ, cu lucrarea „Pescăria la Marius”, 
  • locul III, cu premiul de 2.929 lei brut, aparţine doamnei Ruse Maria cu lucrarea „S.C. Marfitness-Club S.R.L.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investește în oameni!