Proiecte

Prezentare proiect EGAL 3

 

PREZENTARE FINALĂ PROIECT

Camera de Comerţ și Industrie Bacău a derulat in perioada 06 mai 2014 – 05 noiembrie 2015 implementarea proiectului “EGALitate de sanse pe piata muncii – EGAL” în parteneriat cu Fundația Antreprenoriat Social,  Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, Camera de Comerţ și Industrie Harghita și SC Indice Consulting and Management SRL.

Proiectul a avut o durată de 1 an și 6 luni, si o valoare totală eligibilă de 9.936.222,40 lei. Proiectul a fost unul multi-regional, desfășurându-se la nivelul județelor Bacău, Neamţ, Dolj, Gorj, Vâlcea, Harghita, Mureş.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea oportunităţilor de angajare pentru 738 de femei, prin asigurarea accesului egal la ocupare și la construirea unei cariere.

Obiectivele specifice au fost

 • Creşterea conştientizării asupra problematicii incluziunii sociale și economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social, prin sensibilizarea la nivel național a opiniei publice asupra fenomenului;
 • Creșterea și dezvoltarea abilităților și calificărilor pentru 451 de femei;
 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și oferirea de asistență pentru 287 de femei în vederea dezvoltării de activități independente sau iniţierii unei afaceri;
 • Consolidarea egalității de șanse pe piața muncii cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare ale femeilor.

Grupul ţintă a fost reprezentat de 738 de femei din mediul rural și urban, cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, care din punct de vedere socio-economic sunt inactive, șomere și/sau în căutarea unui loc de muncă.

Activităţile care s-au derulat în cadrul proiectului au fost:

 • Acțiuni pentru promovarea incluziunii sociale și economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social – s-a urmarit elaborarea și diseminarea unui studiu comparativ la nivel multiregional despre problematica incluziunii sociale și economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social și derularea de campanii pentru promovarea incluziunii sociale și economice în rândul grupului țintă.
 • Cursuri de calificare/recalificare – au fost organizate și desfășurate cursuri de formare profesională de calificare/recalificare pentru grupul țintă, în vederea creșterii și dezvoltarii de aptitudini și calificări.

Cursurile de formare profesională derulate au vizat domenii precum: 

 • alimentaţie publică
 • estetică
 • îngrijitor bătrâni/copii
 • comerţ
 • antreprenoriat
 • Acțiuni în vederea dezvoltării antreprenoriatului – prin actiunile intreprinse am încurajat grupul ţintă în vederea dezvoltării de activităţi independente sau afaceri proprii și am oferit asistenţă în inițierea de afaceri.
 • Rezultate atinse:
  • Numarul de cursuri de antreprenoriat desfasurate: 16
  • Numar de participanti la instruire – cursuri de antreprenoriat: 287
  • Numar de sesiuni de antreprenoriat realizate: 23
  • Numarul de persoane care beneficiaza de actiuni de asistenta in vederea dezvoltarii antreprenoriatului: 287
 • Acţiuni inovatoare cu scopul creșterii ocupabilităţii – s-a dezvoltat platforma care a oferit suport acțiunilor de creștere a ocupabilității pentru femei (studiu și campanii privind incluziunea socială și economică a femeilor dezavantajate din punct de vedere social, acțiunilor de formare profesională, asistență în vederea iniţierii unei afaceri).
 • Rezultate atinse:
  • Numar de platforme electronice realizate: 1

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

Carmen Mihai – Manager proiect – ccibc@ccibc.ro                               

 • Camera de Comerț și Industrie Bacău – Petronela ȘtefanCoordonator parteneri – ccibc@ccibc.ro
 • Fundaţia Antreprenoriat Social: Anca Săvoiu-Cismaru – Coordonator parteneri – office@fasromania.ro        
 • Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea: Gheorghe Rizoiu – Coordonator parteneri – cppvl@ccivl.ro
 • Camera de Comerţ și Industrie Harghita: Benko Tibor – Coordonator parteneri – office@ccihr.ro
 • SC Indice Consulting and Management SRL: Carmen Constantin – Coordonator parteneri – bucuresti@indice.ro

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul Major de Intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „EGALitate de șanse pe piața muncii – EGAL” – ID 127008

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Bacău
                           
Parteneri:
Fundaţia Antreprenoriat Social Vâlcea
Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea
Camera de Comerţ şi Industrie Harghita
 Indice Consulting and Management SRL Bucureşti

t