Proiecte

Prezentare proiect 3

PREZENTARE PROİECT

 

Fundația Antreprenoriat Social a implementat începând cu 31 martie 2014 proiectul “Formare UTilă a resurselor Umane RuralE – FUTURE” în parteneriat cu Camera de Comerţ și Industrie a Judeţului Mureș, Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, Camera de Comerţ și Industrie Prahova și SC Indice Consulting and Management SRL.

Proiectul a avut o durată de 1 an și 8 luni, desfășurându-se în perioada 31 martie 2014 – 30 noiembrie 2015, cu o valoare totală eligibilă de 11.654.560,37 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea mobilităţii și capacităţii de ocupare pentru 820 de persoane (persoane implicate în agricultura de subzistenţă și persoane inactive), pe o perioadă de 20 luni.

Obiectivele specifice au fost:

 • O1 – informare privind piaţa muncii și consiliere profesională și dezvoltarea de abilităţi necesare pentru găsirea unui loc de muncă, pentru 820 de persoane;
 • O2 – creșterea și diversificarea competenţelor profesionale în domenii non-agricole pentru 583 de persoane;
 • O3 – dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în vederea iniţierii unei afaceri în mediul rural pentru 450 de persoane;
 • O4 – organizarea a 9 burse locuri de muncă în vederea facilitării accesului grupului ţintă la ocupare.

Grupul ţintă este reprezentat de:

 • 220 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă
 • 600 de persoane inactive

Grupul ţintă a provenit din mediul rural al regiunilor Sud-Vest, Centru, Sud-Muntenia si a necesitat adaptare la cerinţele pieţei non-agricole.

Grupul țintă implicat în proiect este:

 • 220 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă
 • 598 persoane inactive

Activităţile derulate în cadrul proiectului au fost:

 • Activităţi de mediere, informare și consiliere profesională – ne-am propus informarea grupului ţintă cu privire la evoluţia pieţei muncii, stabilirea traseului profesional, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă și acordarea de sprijin în găsirea unui loc de muncă prin organizarea de burse a locurilor de muncă.
  Rezultate obținute:
  • Nr de persoane selectate: 818;
  • Nr de materiale suport: 1636;
  • Nr de persoane care beneficiaza de servicii de informare si consiliere profesionala: 818;
  • Nr de sesiuni de informare si consiliere in grup: 55;
  • Nr de burse de locuri de munca organizate: 9;

   

 • Cursuri de formare profesională – ne-am propus organizarea și desfășurarea de cursuri de formare profesională pentru grupul ţintă în vederea adaptării competenţelor la cerinţele pieţei muncii în sectoare non-agricole.
  Cursurile de formare profesională propuse au fost din domenii precum:
  • alimentaţie publică – cursuri de calificare
  • estetică– cursuri de calificare
  • îngrijitor bătrâni/copii – cursuri de calificare
  • prelucrarea lemnului
  • IT – curs de perfecţionare
  • Rezultate obținute:

   • Numărul participanţilor la programe de formare profesională: 618;

   

 • Acţiuni de consiliere și asistenţă în vederea dezvoltării antreprenoriatului – ne-am propus încurajarea grupului ţintă în vederea dezvoltării de activităţi independente sau afaceri proprii în mediul rural și oferirea de asistenţă în deschiderea de activităţi independente.

  Rezultate obținute:

  • Numarul de persoane care beneficiaza de actiuni de consiliere si asistenta in vederea dezvoltarii antreprenoriatului: 499;
  • Nr de sesiuni de antreprenoriat realizate: 44
  • Nr de materiale suport: 499;

   

 • Acţiuni inovatoare cu scopul creșterii ocupabilităţii – am urmărit dezvoltarea unei platforme care să ofere suport în acţiunile de creștere a ocupabilităţii (consiliere, mediere, antreprenoriat, formare profesională) pentru grupul ţintă, precum și realizarea de ghiduri de bună practică.

  Rezultate obținute:

  • Nr de platforme electronice realizate: 1
  • Nr de actiuni de schimb de bune practici: 2
  • Nr de ghiduri de buna practica: 6

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

Valentin Cismaru – Manager proiect – office@fasromania.ro

 • Fundaţia Antreprenoriat Social: Anca Săvoiu-Cismaru – Coordonator parteneri – office@fasromania.ro
 • Camera de Comerţ și Industrie a Judeţului Mureș: Stela Bățaga – Coordonator parteneri – programe@cciams.ro
 • Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea: Gheorghe Rizoiu – Coordonator parteneri – cppvl@ccivl.ro
 • Camera de Comerţ și Industrie Prahova: Ciobanu Maria – Coordonator parteneri – office@cciph.ro
 • SC Indice Consulting and Management SRL: Carmen Constantin – Coordonator parteneri – bucuresti@indice.ro

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”, axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.”

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”
Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.”
Titlul proiectului: „Formare UTila a resurselor Umane RuralE – FUTURE” (POSDRU/135/5.2/S/127663)

Beneficiar: Fundația Antreprenoriat Social
Parteneri:
Camera de Comerț  și Industrie Mureș
Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea
Camera de Comerț și Industrie Prahova
Indice Consulting and Management