Proiecte

Prezentare proiect 2

PREZENTARE PROİECT

 

Fundația Antreprenoriat Social implementeaza incepand cu 31 martie 2014 proiectul “Formare UTilă a resurselor Umane RuralE – FUTURE” în parteneriat cu Camera de Comerţ și Industrie a Judeţului Mureș, Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, Camera de Comerţ și Industrie Prahova și SC Indice Consulting and Management SRL.
Proiectul are o durată de 1 an și 6 luni, desfășurându-se în perioada 31 martie 2014 – 30 septembrie 2015, cu o valoare  totală eligibilă de 11.654.560,37 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea mobilităţii și capacităţii de ocupare pentru 740 de persoane (persoane implicate în agricultura de subzistenţă și persoane inactive), pe o perioadă de 18 luni.

Obiectivele specifice sunt:  

 • O1 – informare privind piaţa muncii și consiliere profesională și dezvoltarea de abilităţi necesare pentru găsirea unui loc de muncă, pentru 740 de persoane;
 • O2 – creșterea și diversificarea competenţelor profesionale în domenii non-agricole pentru 526 de persoane;
 • O3 – dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în vederea iniţierii unei afaceri în mediul rural pentru 450 de persoane;
 • O4 – organizarea a 6 burse locuri de muncă în vederea facilitării accesului grupului ţintă la ocupare.

Grupul ţintă este reprezentat de:

 • 200 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă
 • 540 de persoane inactive

Grupul ţintă provine din mediul rural al regiunilor Sud-Vest, Centru, Sud-Muntenia si necesita adaptare la cerinţele pieţei non-agricole.
Pana la 31 octombrie 2014, grupul  tinta implicat in proiect este:

 • 52 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă
 • 275 de persoane inactive

Activităţile pe care le derulam în cadrul proiectului sunt:

 • Activităţi de mediere, informare și consiliere profesională – ne propunem informarea grupului ţintă cu privire la evoluţia pieţei muncii, stabilirea traseului profesional, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă și acordarea de sprijin în găsirea unui loc de muncă prin organizarea de burse a locurilor de muncă.
  • Pana la 31 octombrie 2014 s-au realizat 22 de sesiuni de mediere, informare și consiliere profesională, in toate cele 3 regiuni, cu implicarea a 327 de persoane.

 

 • Cursuri de formare profesională – ne propunem organizarea și desfășurarea de cursuri de formare profesională pentru grupul ţintă în vederea adaptării competenţelor la cerinţele pieţei muncii în sectoare non-agricole.

Cursurile de formare profesională propuse sunt din domenii precum:  

 • alimentaţie publică – cursuri de calificare
 • estetică– cursuri de calificare  
 • îngrijitor bătrâni/copii – cursuri de calificare
 • IT – curs de perfecţionare
 •  
  • Pana la 31 octombrie 2014 s-au realizat 6 grupe de cursuri de calificare, cu implicarea a 157 de persoane.
 • Acţiuni de consiliere și asistenţă în vederea dezvoltării antreprenoriatului – ne propunem  încurajarea grupului ţintă în vederea dezvoltării de activităţi independente sau afaceri proprii în mediul rural și oferirea de asistenţă în deschiderea de activităţi independente.
  •  Pana la 31 octombrie 2014 s-a lucrat la planificarea primelor sesiuni de antreprenoriat.

 

 • Acţiuni inovatoare cu scopul creșterii ocupabilităţii – urmărim dezvoltarea unei platforme care va oferi suport în acţiunile de creștere a ocupabilităţii (consiliere, mediere, antreprenoriat, formare profesională) pentru grupul ţintă, precum și realizarea de ghiduri de bună practică.
  •  Pana la 31 octombrie 2014 s-a lucrat la realizarea platformei integrate si la programarea primei vizite transnationale.

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

Valentin Cismaru – Manager proiect – office@fasromania.ro          

 • Fundaţia Antreprenoriat Social: Anca Săvoiu-Cismaru – Coordonator parteneri – office@fasromania.ro        
 • Camera de Comerţ și Industrie a Judeţului Mureș: Stela Bățaga – Coordonator parteneri – programe@cciams.ro
 • Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea: Gheorghe Rizoiu – Coordonator parteneri – cppvl@ccivl.ro
 • Camera de Comerţ și Industrie Prahova: Ciobanu Maria – Coordonator parteneri – office@cciph.ro
 • SC Indice Consulting and Management SRL: Carmen Constantin – Coordonator parteneri – bucuresti@indice.ro

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”, axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.”

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”
Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.”
Titlul proiectului: „Formare UTila a resurselor Umane RuralE – FUTURE” (POSDRU/135/5.2/S/127663)

Beneficiar: Fundația Antreprenoriat Social
Parteneri:
Camera de Comerț  și Industrie Mureș
Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea
Camera de Comerț și Industrie Prahova
Indice Consulting and Management