Proiecte

Prezentare Proiect 1

Cod SMIS proiect: 105605
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Titlu proiect: START ROMÂNIA – Finanțare pentru românii din Diaspora
OIR/OI responsabil: OIRPOSDRU SV Oltenia

 

 

PREZENTARE PROİECT

 

FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA a început din data de 15 septembrie 2017 implementarea proiectului “START ROMANIA – Finantare pentru romanii din Diaspora” în parteneriat cu SC Indice Consulting and Management SRL și INFOR Elea SpA. Proiectul are o durată de 36 de luni, desfășurându-se în perioada 15 septembrie 2017 – 14 septembrie 2020, cu o valoare  totală eligibilă de 7.023.121,42 lei.

Obiectivul general al proiectului este cresterea ocuparii fortei de munca din Romania prin infiintarea, dezvoltarea a 24 de intreprinderi cu profil nonagricol in zonele urbane ale tarii de catre romanii din Diaspora si romanii intorsi recent in tara care indeplinesc criteriile de eligibilitate a grupului tinta, sustinerea acestora si crearea a 48 de locuri de munca in cadrul intreprinderilor nou infiintate.

Obiectivele specifice sunt

O1. Cresterea gradului de informare si constientizare a publicului prin derularea a 8 campanii de informare, atat in tara cat si in Italia, pentru popularizarea proiectului in vederea asigurarii sanselor egale de participare a romanilor din Diaspora;

O2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale in scopul demararii unei activitati independente in mediul urban pt 200 de romani din Diaspora si romani intorsi recent in tara care indeplinesc criteriile de eligibilitate a grupului tinta, care doresc sa initieze o activitate independenta (tinerii NEET’s cu varsta intre 16 – 24 ani nefiind eligibili);

O3. Finantarea implementarii a 24 de idei de afaceri prin dezvoltarea unei scheme de finantare Start Up;

O4. Cresterea numarului de IMM-uri create si functionale in domenii nonagricole in zonele urbane ale Romaniei cu 24 si a numarului de locuri de munca nou create cu 48;

O5. Consolidarea abilitatilor antreprenoriale pentru 24 de persoane, selectate in vederea acordarii ajutorului de minimis, prin beneficierea de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat.

Grupul ţintă este reprezentat de:

          ·         200 de persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a. intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban;

b. isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei;

c. au varsta de minimum 18 ani;

d. poseda cetatenia romana;

e. fac dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate in ultimele 12 luni pana la momentul inscrierii in grupul tinta;

f. demonstreaza experienta antreprenoriala prin documente de infiintare a unei societati comerciale in strainatate, precum si prin documente care sa ateste experienta specifica in domeniul in care doreste sa initieze o afacere prin intermediul programului,

sau

demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala printr-un contract de munca sau de colaborare ori alt document similar, in domeniul in care doreste sa initieze afacerea vizata in cadrul proiectului,

sau

demonstreaza cunostintele de specialitate prin documente recunoscute de statul roman, care sa ateste absolvirea de studii de specialitate in cadrul unor institutii de invatamant superior din strainatate, ori prin alte documente ce certifica absolvirea unor cursuri de scurta durata in domeniul in care doreste sa initieze afacerea vizata in cadrul proiectului.

Cele 200 de persoane din GT sunt romani din Diaspora, in mod special din Italia si romani intorsi recent in tara, care indeplinesc  toate criteriile de eligibilitate mentionate mai sus.

Activităţile pe care le vom derula în cadrul proiectului sunt:

·      Formare antreprenoriala

          ·         Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului;

          ·         Derularea programului de formare antreprenoriala – programul isi propune ca pe parcursul a 40 ore de formare sa asigure cursantilor cunostinte si competente necesare pentru conducerea cu succes a propriei afaceri. Cursurile vor fi organizate online;

          ·         Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului – va fi organizat un Concurs de selectarea a planurilor de afaceri care presupune selectarea a 24 de planuri de afaceri in vederea sprijinirii viitorilor antreprenori prin ajutorul de minimis. 

·      Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

          ·         Furnizarea a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat – furnizarea de servicii personalizate de consiliere/mentorat si organizare de evenimente de networking, cu scopul de a transpune in practica ideile aferente cele 24 de planuri de afaceri selectate;

          ·         Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis – infiintarea a 24 de noi IMM-uri precum si acordarea a 24 de ajutoare de minimis IMM-urilor infiintate;

Valoarea maxima a ajutorului de minimis ce va putea fi acordata fiecarui IMM creat va fi de 36.000 euro. 

          ·         Monitorizarea a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate, din punctul de vedere al implementarii planurilor de afaceri.

§  Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

          ·         Monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate, in perioada de sustenabilitate a acestora, in sensul dezvoltarii ei si nu doar al supravietuirii in piata, precum si a atingerii rezultatelor asumate prin proiect; 

          ·         Dezvoltare de Mecanisme de sustinere si promovare a intreprinderilor finantate, pentru o perioada de minim 12 luni de la finalizare a proiectului.

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea: Cismaru Mihail – Manager proiect –mihai.cismaru@gmail.com

Indice Consulting and Management SRL:  Filip Diana – Coordonator parteneri – bucuresti@indice.ro

INFOR Elea SpA: Greco Giovanni– Coordonator parteneri – valcea-diaspora@inforelea.academy

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”