Proiecte

Prezentare Proiect 1

 

PREZENTARE PROİECT

 

 

Indice Consulting and Management SRL a început din data de 05 iulie 2018 implementarea proiectului „LEADER – Afaceri competitive cu manageri profesioniști”. Proiectul are o durată de 12 luni, desfășurându-se în perioada 05 iulie 2018 – 04 iulie 2019.

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea cu 505 a numărului de angajați din regiunea Sud Muntenia care beneficiază de instrumente, metode, practici, etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitive, identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, si cu 55 a numărului de IMM-uri sprijinite care-și desfășoara activitatea/intenționează să-și adapteze activitatea în unul dintre sectoarele economic/domenii de specializare inteligentă menționate anterior.

 

Obiectivele specifice sunt

1.                  Creșterea gradului de conștientizare a angajaților, din sectoarele economice prin derularea a 3 campanii de conștientizare privind importanța și necesitatea participării lor la programe de formare continuă.

2.                  Sprijinirea a 465 de persoane care asigură managementul strategic în companii/antreprenori prin dezvoltarea competențelor lor.

3.                  Sprijinirea a 40 de persoane din departamentul de resurse umane prin dezvoltarea competențelor de gestionare a resurselor umane.

4.                  Sprijinirea a 55 de IMM-uri din regiunea Sud-Muntenia care-și desfășoara activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv, sau care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă.

5.                  Sprijinirea a 10 IMM-uri din regiunea Sud Muntenia care-și desfășoara activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv sau care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă, în elaborarea/revizuirea/adaptarea planificării strategice pe termen lung.

 

Grupul ţintă este reprezentat de:

 

  • 265 persoane – angajați cu contract individual de muncă (cu norma întreagă sau cu timp parțial), care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.).
  • 40 persoane – angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane.
  • 200 persoane – antreprenori (au calitatea de asociați și administratori în cadrul companiei) și care-și gestionează propriile afaceri.

Activităţile pe care le vom derula în cadrul proiectului sunt:

 

  • Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă – ne propunem realizarea unor campanii de conștientizare a angajatorilor din regiunea Sud Muntenia cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programele de formare. Campaniile vor viza: angajatorii din regiune care își desfășoară/intenționează să-și desfășoare activitatea in sectoarele prioritare, persoanele care au calitatea de antreprenori și își gestionează propriile afaceri.
  • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri – ne propunem formarea profesională în ocupația „Competențe antreprenoriale” a 465 de persoane incluse în grupul țintă și organizarea și derularea a 2 activități de tip „seminarii” pentru 140 dintre persoanele formate.
  • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane – ne propunem formarea profesională a 40 de persoane incluse în grupul țintă în ocupațiile „Manager resurse umane” sau „Inspector resurse umane”. Programele de formare în cele două ocupații, autorizate ANC își propun ca pe parcursul a 40 ore de formare teoretică și practică să asigure cursanților (angajați care lucrează în departamentul de RU) cunoștințe și competențe practice absolut necesare pentru îmbunătățirea permanentă a activității profesionale a acestora în întreprinderile angajatoare.
  • Sprijin acordat întreprinderilor în elaborarea/revizuirea/adaptarea planificării strategice pe termen lung – ne propunem să sprijinim 10 IMM-uri din regiune care își desfășoara activitatea sau intenționează să își desfășoare activitatea în sectoare economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC sau în domenii de specializare inteligentă, conform SNCDI. Sprijinul acordat acestor IMM-uri, identificate și înscrise în proiect va consta în elaborarea / revizuirea / adaptarea planificării strategice pe termen lung a acestora.

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

 

SC Indice Consulting and Management SRL: Caetano Marques Marcelo Jose – Manager Proiect – bucuresti@indice.ro

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de munca pentru toti”.