Proiecte

Prezentare Proiect 1

.textopages { text-align: justify }

 

Cod SMIS proiect: 105600

Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Titlu proiect:  GRANT PLUS – Finanțare pentru startup-uri inovative

OIR/OI responsabil: OIRPOSDRU SV Oltenia

 

PREZENTARE PROİECT

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE VÂLCEA a început din data de 08 ianuarie 2018 implementarea proiectului „GRANT PLUS – Finanțare pentru startup-uri inovative” în parteneriat cu SC INDICE CONSULTING AND MANAGEMENT SRL și FUNDAȚIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VÂLCEA. Proiectul are o durată de 36 de luni, desfășurându-se în perioada 08 ianuarie 2018 – 07 ianuarie 2021, cu o valoare  totală eligibilă de 9.789.720,42 lei.

Obiectivul general este cresterea ocuparii fortei de munca din regiunea Sud-Vest Oltenia prin infiintarea, dezvoltarea si sustinerea a 40 de intreprinderi cu profil nonagricol in zonele urbane, si crearea a 80 de locuri de munca in cadrul intreprinderilor nou infiintate.

Obiectivele specifice sunt:

O1. Cresterea gradului de informare si constientizare a publicului prin derularea a 8 campanii de informare pentru popularizarea proiectului in vederea asigurarii sanselor egale de participare a persoanelor din toate judetele regiunii Sud – Vest Oltenia;

O2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale in scopul demararii unei activitati independente in mediul urban pentru 300 de persoane din regiunea Sud – Vest Oltenia, care doresc sa initieze o activitate independenta (tinerii NEET’s cu varsta intre 16 – 24 ani nefiind eligibili);

O3. Finantarea implementarii a 40 de idei de afaceri prin dezvoltarea unei scheme de finantare Start Up;

O4. Cresterea numarului de IMM-uri create si functionale in domenii nonagricole in zonele urbane ale regiunii Sud – Vest Oltenia cu 40 si a numarului de locuri de munca nou create cu 80;

O5. Consolidarea abilitatilor antreprenoriale pentru 40 de persoane, selectate in vederea acordarii ajutorului de minimis, prin participarea la 4 cursuri de perfectionare.

Grupul ţintă este reprezentat de:

 • 300 de persoane cu urmatoarele caracteristici: persoane fizice, cu resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban al regiunii Sud – Vest Oltenia, care doresc sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban al regiunii Sud – Vest Oltenia (tinerii NEET’s cu varsta intre 16 – 24 ani nefiind eligibili).

Cele 300 de persoane sunt formate din urmatoarele categorii:

✓  someri: 50 persoane

✓  persoane inactive: 200 persoane

✓  persoane care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca: 50 persoane

Persoanele care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca vor include si persoanele care desfasoara o activitate independenta (persoane fizice autorizate, titulare a intreprinderilor individuale si membrii intreprinderilor familiale).

Activităţile pe care le vom derula în cadrul proiectului sunt:

✓  Formare antreprenoriala

 

 • Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala si oportunitatile oferite prin participarea la un astfel de program, precum si cu privire la metodologia de identificare si selectie a grupului tinta si a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului;

 

 • Derularea programului de formare antreprenoriala – cursul acreditat ANC de „Competente antreprenoriale” isi propune ca pe parcursul a 40 ore de formare sa asigure cursantilor cunostinte si competente necesare pentru conducerea cu succes a propriei afaceri.

 

 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului – va fi organizat un Concurs de selectarea a planurilor de afaceri care presupune selectarea de catre un juriu a 40 de planuri de afaceri in vederea sprijinirii viitorilor antreprenori prin ajutorul de minimis.

 

 • Efectuarea de stagii de practica– presupune efectuarea unui stagiu de practica cu o durata de 40 de ore de catre persoanele a caror planuri de afaceri au fost selectate. Stagiile de practica vor fi organizate in cadrul unor intreprinderi functionale de pe teritoriul Romaniei, si a caror activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat.

 

 • Derularea cursurilor de formare pentru consolidarea abilitatilor antreprenoriale a celor 40 de persoane a caror planuri de afaceri au fost selectate. Vor fi organizate 4 cursuri de perfectionare autorizate ANC prin intermediul carora aceste persoane isi vor imbunatatii competentele, cunostintele si capacitatile proprii de conducere a propriei afaceri. Cele 4 cursuri vor fi: Antreprenor economie sociala, Agent vanzari, Manager de proiect si Competente informatice.

 

✓  Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

 

 • Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat in vedere completarii cunostintelor si aptitudinilor dobandite de persoanele a caror planuri de afaceri au fost selectate. Astfel, cele 40 de persoane vor beneficia de doua tipuri de servicii:
  • servicii personalizate de consiliere/mentorat in 3 domenii tematice Financiar, Management, Marketing a caror scop va fi de a transpune in practica ideile afacerilor;
  • servicii personalizate de consultanta prin participarea la evenimente destinate networking-ului la care vor fi invitati administratori ai companiilor de succes, in vederea impartasirii experientei lor si acordari unor sfaturi utile in ceea ce priveste coordonarea propriei afaceri.

 

 • Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis – infiintarea celor 40 de noi IMM-uri si acordarea a 40 de ajutoare de minimis IMM-urilor infiintate.

 

Valoarea maxima a ajutorului de minimis acordata fiecarui IMM creat va fi de 36.000 euro.

 

 • Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate, din punct de vedere al monitorizarii activitatii intreprinderilor infiintate.

 

✓  Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

 

 • Monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate, in perioada de sustenabilitate a acestora, in sensul dezvoltarii ei si nu doar al supravietuirii in piata, precum si atingerii rezultatelor asumate.

 

 • Dezvoltare de Mecanisme de sustinere si promovare a intreprinderilor finantate, pentru o perioada de minim 12 luni de la finalizare a proiectului.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE VÂLCEA: Cismaru Mihail-Manager proiect-mihai.cismaru@gmail.com

INDICE CONSULTING AND MANAGEMENT SRL:  Filip Diana- Coordonator parteneri – bucuresti@indice.ro

FUNDAȚIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VÂLCEA:  Tenea Andreea – Coordonator parteneri – andreea.tenea@ccivl.ro

 

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020″