Proiecte

Lansare proiect

 

Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare” 
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” 
Nr contract: POSDRU/101/5.1/G/78980 
Beneficiar: Orasul Videle

 

TITLUL PROIECTULUI: “SISTEM INTEGRAT DE COMBATERE A SOMAJULUI IN JUDETUL TELEORMAN”

 

Partenerii în proiect: 
Partener principal: Orasul Videle 
Partener 1: SC Indice Consulting and Management SRL

 

Obiectivul general a proiectului il constituie combaterea somajului in judetul nostru prin masuri de ocupare care vizeaza un grup de 1000 de someri de lunga durata, tineri si adulti.


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Conceperea de materiale menite sa informeze grupul tinta cu privire la cerintele si modelele de buna practica in alegerea unei meserii sau reconversie profesionala; 
  2. Informarea si consilierea profesionala a somerilor de lunga durata, tineri si adulti; 
  3. Formarea profesionala a somerilor de lunga durata, tineri si adulti prin cursuri de initiere, perfectionare, calificare; 
  4. Cresterea ocupabilitatii in judet prin realizarea burselor locurilor de munca; 
  5. Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale ale grupului tinta prin activitati de consiliere si formare profesionala.

 

Grup tinta:

Proiectul nostru va avea ca grup tinta un numar de 1000 de someri de lunga durata (tineri someri, 16-24 ani, dupa sase luni de la intrarea in somaj si adulti someri, 25-64 ani, dupa o perioada de peste 12 luni). Grupul tinta va proveni atat din mediul rural cat si din mediul urban.

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
Investeşte in oameni!