Achizitii

Anunt de atribuire Publicitate pr 311

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
Axa Prioritara III „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”
Domeniul Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”
Operaţiunea 1 „Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”
Titlu proiect: TIC – Reusita in afaceri   
SMIS: 43514
Beneficiar: SC Indice Consulting and Management SRL

 

Nr. inreg. 11/15.04.2014

 

 

ANUNT DE ATRIBUIRE

 

SC Indice Consulting and Management SRL anunta atribuirea contractului de Servicii de publicitate in cadrul proiectului „TIC – Reusita in afaceri” catre SC M&C Global Production SRL cu pretul de 3.075,00 lei  fara TVA.

 

 

 

Data: 15.04.2014                                                                              Administrator,

                                                                                   Mata e Carlos Pessoa de Carvalho Mariana