Proiecte

Anunt de atribuire mobilier

POSDRU 2007-2013
AXA PRIORITARĂ 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.2 – „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
Beneficiar: Fundatia Antreprenoriat Social
Titlu proiect: Formare UTila a resurselor Umane RuralE – FUTURE – ID 127663

Nr. inreg. 22/28.05.2014

 

 

ANUNT DE ATRIBUIRE

 

SC Indice Consulting and Management SRL anunta atribuirea contractului de achizitie de mobilier, in cadrul proiectului POSDRU/135/5.2/S/127663 „Formare UTila a resurselor Umane RuralE – FUTURE” catre SC Mobilexgrup SRL cu pretul de 6.239,00 Lei fara TVA.

 

 

 

Data: 28.05.2014                                                                               Administrator,

                                                                       Mata e Carlos Pessoa de Carvalho Mariana