Achizitii

Anunt de atribuire internet broadband

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
Axa Prioritara III „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”
Domeniul Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”
Operaţiunea 1 „Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”
Titlu proiect: TIC – Reusita in afaceri   
SMIS: 43514
Beneficiar: SC Indice Consulting and Management SRL

 

Nr. inreg. 15/22.04.2014

 

 

ANUNT DE ATRIBUIRE

 

SC Indice Consulting and Management SRL anunta atribuirea contractului de achizitie de servicii de internet broadband in cadrul proiectului „TIC – Reusita in afaceri” catre RCS& RDS cu pretul de 420 euro fara TVA (serviciul va fi facurat in lei la cursul BNR din ziua facturarii).

 

 

Data: 22.04.2014                                                                              Administrator,

                                                                       Mata e Carlos Pessoa de Carvalho Mariana