Achizitii

Achizitie Servicii de Publicitate proiect 311 – 2014

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
Axa Prioritara III „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”
Domeniul Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”
Operaţiunea 1 „Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”
Titlu proiect: TIC – Reusita in afaceri   
SMIS: 43514
Beneficiar: SC Indice Consulting and Management SRL

Nr. inreg.1./ 01.04.2014

ANUNT DE PARTICIPARE
Nr. 1

SC Indice Consulting and Management SRL anunta achizitia de Servicii de publicitate, cod CPV- 79341000-6 Servicii de publicitate prin procedura de achizitie directa in cadrul proiectului „TIC – Reusita in afaceri”.

 • Date privind Achizitorul :

SC Indice Consulting and Management SRL
Adresa: Str Foisorului nr 122-124, et S1, birou 5, sector 3, Bucuresti
Persoana de contact: Dna Carmen Constantin, Responsabil achizitii
Telefon : 021/320.61.75/76
Fax : 021/320.61.67
E-mail: bucuresti@indice.ro

 • Obiectul contractului : Servicii de publicitate constând in postarea a 2 anunturi in presa; realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achizitionate prin proiect.

 

 • Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala  si prin bugetul national in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
 • Pret estimativ: 3.450,00 lei (fara TVA).
 • Durata contractului: pana la 22.07.2014
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
 • Specificatii tehnice

Denumire

Specificatii tehnice minime

Pret unitar Lei (fara TVA)

UM

Cant

Pret maxim estimat Lei

Perioada de desfasurare

Postarea a 2 anunturi in presa

Realizarea listei de presă cu jurnaliști și publicații importante (minim 10 publicatii tiparite si online), Minim 1 aparitie/anunt

 

1.500,00

 

buc

 

2

 

3.000,00

 

23.03.2014-22.04.2014

23.06.2014-22.07.2014

Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achizitionate prin proiect

-Materialul  rezistent, durabil  în timp.
-Dimensiunea recomandată este 90 mm x 50 mm, se vor  include cel putin sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor Structurale

 

30,00

buc

15

 

450,00

23.04.2014-22.06.2014

Nota: Toate materialele trebuie sa respecte indicatiile tehnice mentionate in Manualul de identitate vizuala (disponibil pe website-ul www.minind.ro si www.fonduri-ue.ro).
Dupa prestarea partiala/totala a serviciilor, Prestatorul va intocmi si inmana Achizitorului un raport de prestare servicii in care sa se regasesca toate serviciile prestate in perioada de raportare.

 

 • Modul de prezentare si depunere a ofertelor

Ofertantii interesati vor trebui sa transmita urmatoarele documente:

 • Oferta tehnico-economica – in original;
 • Original sau copie legalizata dupa certificatul constatator din care sa reiasa specializarea pe serviciile ofertate.

Ofertele trebuie sa fie depuse pana la data de 09.04.2014 ora 13:00 la sediul Achizitorului, cu adresa in Str Foisorului nr 122-124, et S1, birou 5, sector 3, Bucuresti.

 • Persoana de contact: Dna Carmen Constantin, telefon 021/320.61.75/76, fax: 021/320.61.67, e-mail: bucuresti@indice.ro.

 

 • Alte informatii:
 • Pretul contractului de achizitie va fi ferm si nu se va schimba pe intreaga perioada de derulare a contractului;
 • Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana.

 

Data: 01.04.2014                                                                              Administrator,

                                                                                   Mariana Mata e Carlos Pessoa de Carvalho