Achizitii

Achizitie servicii de internet broadband

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
Axa Prioritara III „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”
Domeniul Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”
Operaţiunea 1 „Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”
Titlu proiect: TIC – Reusita in afaceri   
SMIS: 43514
Beneficiar: SC Indice Consulting and Management SRL

Nr. Inreg 4/ 07.04.2014

ANUNT DE PARTICIPARE
Nr. 4

 

SC Indice Consulting and Management SRL anunta Achizitia de servicii de internet broadband cod CPV 72400000-4 – Servicii de internet prin procedura de achizitie directa in cadrul proiectului „TIC – Reusita in afaceri”.

 1. Date privind Achizitorul :
 2. SC Indice Consulting and Management SRL
  Adresa: Str Foisorului nr 122-124, et S1, birou 5, sector 3, Bucuresti
  Persoana de contact: Dna Carmen Constantin, Responsabil achizitii
  Telefon : 021/320.61.75/76
  Fax : 021/320.61.67
  E-mail: bucuresti@indice.ro

 3. Obiectul contractului : Servicii de internet broadband constand in conectare si testare retea comunicatii pentru 7 calculatoare si oferirea de servicii de internet cu titlu de abonament pentru 1 an.
 4.  

 5. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si prin bugetul national in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
 6. Pret estimativ:  2.368,50 lei (fara TVA).
 7. Durata contractului:  1 an de la semnarea contractului
 8. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
 9. Specificatii tehnice
 10. Denumire

  Specificatii tehnice minime

  Pret unitar Lei (fara TVA)

  UM

  Cant

  Pret maxim estimat Lei

  Perioada de desfasurare

  Conectare internet broadband

  Latimea de banda minima garantata va fi de 1 Mbps

  Latimea de banda maxim negarantata va fi de minim 4 Mbps pana la 50 Mbps

  300,00

  serv

  1

  300,00

  10.05.2014-22.05.2014*

  Abonament

  2.068,50

  an

  1

  2.068,50

  *Contractul nu va intra in vigoare mai devreme de 10.05.2014.

 11. Modul de prezentare si depunere a ofertelor

  Ofertantii interesati vor trebui sa transmita urmatoarele documente:

  • Oferta tehnico-economica – in original;
  • Copie conform cu originalul dupa certificatul-tip eliberat de ANCOM care atestă realizarea notificării generale conform prevederilor OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Ofertele trebuie sa fie depuse pana la data de 18.04.2014 ora 13:00 la sediul Achizitorului, cu adresa in Str Foisorului nr 122-124, et S1, birou 5, sector 3, Bucuresti.

 12. Persoana de contact: Dna Carmen Constantin, telefon 021/320.61.75/76, fax: 021/320.61.67, e-mail: bucuresti@indice.ro.
 13.  

 14. Alte informatii:
  • Pretul contractului de achizitie va fi ferm si nu se va schimba pe intreaga perioada de derulare a contractului;
  • Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana.

 

Data: 07.04.2014                                                                             

Administrator,

Mariana Mata e Carlos Pessoa de Carvalho