Achizitii

Achizitie de servicii de semnatura electronica

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 
Axa Prioritara III „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”
Domeniul Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”
Operaţiunea 1 „Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”
Titlu proiect: TIC – Reusita in afaceri    
SMIS: 43514
Beneficiar: SC Indice Consulting and Management SRL

 

Nr. inreg.20/ 12.06.2014

ANUNT DE PARTICIPARE
Nr. 6

SC Indice Consulting and Management SRL anunta achizitia de servicii de semnatura electronica, cod CPV – 79132100-9 Servicii de certificare a semnăturii electronice prin procedura de achizitie directa in cadrul proiectului „TIC – Reusita in afaceri”.

 1. Date privind Achizitorul :
 2. SC Indice Consulting and Management SRL
  Adresa: Str Foisorului nr 122-124, et S1, birou 5, sector 3, Bucuresti
  Persoana de contact: Dna Carmen Constantin, Responsabil achizitii
  Telefon : 021/320.61.75
  Fax : 021/320.61.67
  E-mail: bucuresti@indice.ro

 3. Obiectul contractului: Achizitia si implementarea de solutie de semnatura electronica
 4. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala  si prin bugetul national in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
 5. Pret estimativ: 1.100,00 lei (fara TVA)
 6. Durata contractului: solutia de semnatura electronica va fi implementata pana la 22.07.2014
 7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
 8. Specificatii tehnice
 9. Denumire

  Specificatii tehnice minime

  Pret unitar Lei (fara TVA)

  UM

  Cant

  Pret maxim estimat Lei

  Perioada de desfasurare

  Solutie de semnatura electronica

  Kit semnatura electronica:
  – Certificat Digital Calificat (valabilitate 1an);
  -Dispozitiv criptografic securizat

   

  1.100,00

   

  buc

   

  1

   

  1.100,00

   

  pana la 22.07.2014

 10. Modul de prezentare si depunere a ofertelor
  • Oferta tehnico-economica – in original
 11. Ofertantii interesati vor trebui sa transmita urmatoarele documente:

  Ofertele trebuie sa fie depuse pana la data de  19.06.2014 ora 17:00 la sediul Achizitorului, cu adresa in Str Foisorului nr 122-124, et S1, birou 5, sector 3, Bucuresti.

 12. Persoana de contact: Dna Carmen Constantin, telefon 021/320.61.75, fax: 021/320.61.67, e-mail: bucuresti@indice.ro.
 13. Alte informatii:
  • Pretul contractului de achizitie va fi ferm si nu se va schimba pe intreaga perioada de derulare a contractului;
  • Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana.

Data: 12.06.2014                                                                              Administrator,

                                                                       Mariana Mata e Carlos Pessoa de Carvalho