Achizitii

Achizitie de servicii de realizare retea LAN

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
Axa Prioritara III „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”
Domeniul Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”
Operaţiunea 1 „Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”
Titlu proiect: TIC – Reusita in afaceri   
SMIS: 43514
Beneficiar: SC Indice Consulting and Management SRL

Nr. inreg.3/ /03.04.2014

 

ANUNT DE PARTICIPARE
Nr.3

 

SC Indice Consulting and Management SRL anunta achizitia de servicii de realizare retea LAN cod CPV – 32410000-0 -Reţea locală prin procedura de achizitie directa in cadrul proiectului „TIC – Reusita in afaceri ”.   

 1. Date privind Achizitorul :

  SC Indice Consulting and Management SRL
  Adresa: Str Foisorului nr 122-124, et S1, birou 5, sector 3, Bucuresti
  Persoana de contact: Dna Carmen Constantin, Responsabil achizitii
  Telefon : 021/320.61.75/76
  Fax : 021/320.61.67
  E-mail: bucuresti@indice.ro

 2. Obiectul contractului : Servicii de realizare retea LAN.
 3. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala  si prin bugetul national in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
 4. Pret estimativ: 2.350,00 lei (fara TVA).
 5. Durata contractului: pana la 22.06.2014
 6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
 7. Specificatii tehnice
 8. Denumire

  Specificatii tehnice minime

  Pret unitar Lei (fara TVA)

  UM

  Cant

  Pret maxim estimat Lei

  Perioada de desfasurare

  Realizare LAN

  Creare topologie retea pentru aproximativ 10 calculatoare
  Cablarea tuturor calculatoarelor
  Sertizare si aranjare cabluri in rack
  Conectare calculatoarelor la switch/server

  2.350,00

  serv

  1

  2.350,00

   

  23.04.2014-22.06.2014

   

  Dupa prestarea partiala/totala a serviciilor, Prestatorul va intocmi si inmana Achizitorului un raport de prestare servicii in care sa se regasesca toate serviciile prestate in perioada de raportare.

 9. Modul de prezentare si depunere a ofertelor

  Ofertantii interesati vor trebui sa transmita urmatoarele documente:

  • Oferta tehnico-economica – in original;
  • Original sau copie legalizata dupa certificatul constatator din care sa reiasa specializarea pe serviciile ofertate.
 10. Ofertele trebuie sa fie depuse pana la data de 14.04.2014 ora 13:00 la sediul Achizitorului, cu adresa in Str Foisorului nr 122-124, et S1, birou 5, sector 3, Bucuresti.

 11. Persoana de contact: Dna Carmen Constantin, telefon 021/320.61.75/76, fax: 021/320.61.67, e-mail: bucuresti@indice.ro.
 12. Alte informatii:
  • Pretul contractului de achizitie va fi ferm si nu se va schimba pe intreaga perioada de derulare a contractului;
  • Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana.

 

Data: 03.04.2014                                                                            Administrator,

                                                                       Mariana Mata e Carlos Pessoa de Carvalho