Proiecte

Achizitie de mobilier

POSDRU 2007-2013
AXA PRIORITARĂ 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.2 – „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
Beneficiar: Fundatia Antreprenoriat Social
Titlu proiect: Formare UTila a resurselor Umane RuralE – FUTURE – ID 127663

 

ANUNT DE PARTICIPARE
Nr. 3

 

SC Indice Consulting and Management SRL anunta achizitia de mobilier, prin procedura de achizitie directa in cadrul proiectului „Formare UTila a resurselor Umane RuralE – FUTURE” POSDRU/135/5.2/S/127663.

 1. Date privind Achizitorul :
 2. SC Indice Consulting and Management SRL
  Adresa: Str Foisorului nr 122-124, et S1, birou 5, sector 3, Bucuresti
  Persoana de contact: Dna Carmen Constantin
  Telefon : 021/320.61.75
  Fax : 021/320.61.67
  E-mail: bucuresti@indice.ro

 3. Obiectul contractului: Achizitie mobilier: 2 dulapuri
 4. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European  si prin bugetul national in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
 5. Valoare maxima a contractului: 6.451,60 lei (fara TVA).
 6. Durata contractului: produsele se vor livra si instala in maxim 2 saptamani de la primirea comenzii ferme din partea Achizitorului.
 7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
 8. Specificatii tehnice
 9. Denumire

  Specificatii tehnice minime

  Pret unitar Lei (fara TVA)

  UM

  Cant

  Pret maxim estimat Lei

  Dulap

  Dulap colt din pal, dimensiuni si caracteristici conform schitei atasate

  3.225,80

  buc

  1

  3.225,80

  Dulap

  Dulap birou din pal cu partea superioara din sticla semi-transparenta, dimensiuni si caracteristici conform schitei atasate

  3.225,80

  buc

  1

  3.225,80

  Locul de livrare a produselor este in Str Foisorului nr 122-124, et S1, birou 5, sector 3, Bucuresti.

 10. Ofertele trebuie sa fie depuse pana la data de 26.05.2014 ora 13:00 la sediul Achizitorului, cu adresa in Str Foisorului nr 122-124, et S1, birou 5, sector 3, Bucuresti.
 11. Persoana de contact: Dna Carmen Constantin, telefon 021/320.61.75, fax: 021/320.61.67, e-mail: bucuresti@indice.ro.
 12. Alte informatii:
  • Pretul contractului de achizitie va fi ferm si nu se va schimba pe intreaga perioada de derulare a contractului;
  • Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana.

 

 

 

 

Data: 14.05.2014                                                                               Administrator,

                                                                       Mariana Mata e Carlos Pessoa de Carvalho