Achizitii

Achizitie de licente software

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 
Axa Prioritara III „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”
Domeniul Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”
Operaţiunea 1 „Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”
Titlu proiect: TIC – Reusita in afaceri    
SMIS: 43514
Beneficiar: SC Indice Consulting and Management SRL

 

Nr. inreg 16/22.05.2014

 

ANUNT DE PARTICIPARE

Nr. 5

 

SC Indice Consulting and Management SRL anunta achizitia de licente software, CPV 48000000-8 – Pachete software şi sisteme informatice prin procedura de achizitie directa in cadrul proiectului „TIC – Reusita in afaceri  „

 

1. Date privind Achizitorul :

SC Indice Consulting and Management SRL

Adresa: Str Foisorului nr 122-124, et S1, birou 5, sector 3, Bucuresti 

Persoana de contact: Dna Carmen Constantin, Responsabil achizitii

Telefon : 021/320.61.75

Fax : 021/320.61.67

E-mail: bucuresti@indice.ro

2. Obiectul contractului: Achizitia de licente software: licenţă sistem de operare, licenţă sistem operare server, licenţă suită software tip office, licenţă antivirus, licenţă antivirus pentru server 

 

3. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala  si prin bugetul national in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.

 

4. Pret estimativ: 30.446,25 lei (fara TVA). 

 

5. Durata contractului: licentele vor fi livrate, puse in functiune si testate pana la 22.06.2014

 

6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

 

7. Specificatii tehnice

Denumire

Specificatii tehnice minime

Pret unitar Lei (fara TVA)

UM

Cant

Pret maxim estimat Lei

Perioada de desfasurare

Licenţă sistem de operare

Compatibil cu 32/64-bit 

Limba: romana sau engleza

Valabilitate: nelimitata

829,85

buc

5

4.149,25

pana la 22.06.2014

Licenţă sistem operare server

Compatibil cu 32/64-bit Limba: romana sau engleza

Valabilitate: nelimitata

8.320,00

buc

1

8.320,00

Licenţă suită software tip office

Compatibil cu 32/64-bit 

Limba: romana sau engleza

Valabilitate: nelimitata

2.743,80

buc

5

13.719,00

Licenţă antivirus

Limba: romana sau engleza

Valabilitate:12 luni

Functii: Antivirus

Antimalware

382,50

buc

5

1.912,50

Licenţă antivirus pentru server

Limba: romana sau engleza

Valabilitate: 12 luni

Functii: Antivirus

Antimalware

2.345,50

buc

1

2.345,50

NOTA: Licentele vor detine garantie, a carei perioada trebuie mentionata clar pentru fiecare licenta in parte. Dupa expirarea garantiei se va asigura funcţionarea permanenta a acestora pana la 22.07.2017.

 

8. Ofertele trebuie sa fie depuse pana la data de 29.05.2014 ora 13:00 la sediul Achizitorului, cu adresa in Str Foisorului nr 122-124, et S1, birou 5, sector 3, Bucuresti.

 

9. Persoana de contact: Dna Carmen Constantin, telefon 021/320.61.75, fax: 021/320.61.67, e-mail: bucuresti@indice.ro.

 

10. Alte informatii:

  • Pretul contractului de achizitie va fi ferm si nu se va schimba pe intreaga perioada de derulare a contractului;
  • Livrarea licentelor se va realiza pe baza de comanda; 
  • Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana.

 

 

 

Data: 22.05.2014                                                                          

Administrator,

            Mariana Mata e Carlos Pessoa de Carvalho