Noutăți

Convenția primarilor

Amprenta ecologică arată că am avea nevoie de trei planete pentru a satisface nevoile noastre. Biosfera nu poate absorbi emisiile noastre. E imposibil!

Timpul pentru energia ieftină a luat sfârșit. Costul pentru a accesa surse de energie, precum și costurile de producție și de transport,  conduce inevitabile la creșterea prețurilor pentru energie.

Prin urmare, vom folosi mai puțin energia scumpă si vom utiliza mai multă energie din surse regenerabile ceea ce va conduce la creșterea eficienței energetice. Să salvăm resursele planetei!

Convenție primarilor este  principala miscarea europeana care implică în mod voluntar autoritățile locale și regionale,  angajate in creșterea eficienței energetice și in utilizarea surselor de energie regenerabile  în teritoriile respective. Prin angajamentul lor, părțile intenționează să reducă cu cel puțin 20% emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în  anul 2020.